การวางหลักประกันการซื้อขายทองคำแท่ง

โดยการวางหลักประกัน

ลูกค้าบุคคล (T+2)

  • วางเงินหลักประกัน 100,000 บาท

  • สามารถซื้อขายทองคำแท่ง 96.5% 60 บาท  ( ฝั่งซื้อฝั่งขาย )

  • หรือ 99.99% 1 Kg 

ลูกค้าร้านทอง (T+5)

  • ไม่ต้องวางหลักประกัน สามารถซื้อขายทองคำแท่ง

  • สามารถซื้อขายทองคำแท่ง 96.5% 120 บาท ( ฝั่งซื้อฝั่งขาย )

  • หรือ 99.99% 2 kg