โปรโมชั่นครั้งยิ่งใหญ่ ฉลอง15ปี

TDC 15th Anniversary โปรโมชั่นฉลองครบรอบ 15 ปี บริษัท ที.ดี.ซี.โกลด์ มอบโชค 2 ชั้น....ให้ฟรี มีลุ้น เพียงสะสมคะแนนตามเงื่อนไข

 

แลกรับของรางวัลกับโชคชั้นที่ 1

- แลกรับ รถยนต์ TOYOTA FORTUNER รุ่น 2.5V AT 2WD มูลค่า 1,214,000 บาท ด้วยคะแนนสะสม 4,000 คะแนน 

แลกรับ รถจักรยานยนต์ VESPA LX125 3Vie มูลค่า 89,900 บาท ด้วยคะแนนสะสม 2,000 คะแนน

แลกรับ โทรศัพท์มือถือ iPhone6 หรือเทียบเท่า ด้วยคะแนนสะสม 1,000 คะแนน

แลกรับ บัตรที่พักจากเสม็ดคลับ มูลค่า 20,000 บาท ด้วยคะแนนสะสม 500 คะแนน

แลกรับ บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 3,000 บาท ด้วยคะแนนสะสม 100 คะแนน

 

ลุ้นรับรางวัลกับโชคชั้นที่ 2

ลุ้นรับฟรี.....แพ็คเกจพร้อมตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 100,000 บาท

สำหรับท่านที่มีคะแนนสะสมเทียบเท่าหรือมากกว่า 500 คะแนน รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

 

เงื่อนไขการร่วมรายการ

รับคะแนน 1 คะแนนจากการซื้อ-ขายทองคำแท่งรวมกันทุกๆ 5 กิโลกรัมหรือ 300 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่นในการนับคะแนนคือ ตั้งแต่เวลา 06.00น. (หกโมงเช้า) ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 57 ถึงเวลา 0.00น. (เที่ยงคืน) ของวันที่ 30 ธันวาคม 58

การนับคะแนนและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี

พนักงาน และญาติของพนักงานบริษัทฯรวมถึงบริษัทในเครือ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้

 

เงื่อนไขพิเศษ รับคะแนนฟรี 

- ลูกค้าเก่า TDC Gold Online รับฟรี 10 คะแนน ต่อการแนะนำลูกค้าใหม่ 1 ท่าน เมื่อลูกค้าใหม่สมัครและได้รับการอนุมัตเป็นสมาชิก TDC Gold Online และลูกค้าใหม่ท่านนั้นจะต้องเปิด PORT อย่างน้อย10เดือน ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น

ลูกค้าใหม่ที่สมัครและได้รับการอนุมัต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 57 รับฟรี 20 คะแนน ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

  •      1. เมื่อวางหลักประกัน 100,000 บาท และมีการซื้อ-ขายหรือไม่ก็ตาม และเป็นสมาชิก TDC Gold Online ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
  •      2. ลูกค้าที่ไม่วางหลักประกัน ต้องมีการซื้อ-ขายอย่างน้อย 1,000 บาททอง ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น

 

รายละเอียดการรับรางวัลและการประกาศผล

              1. ลูกค้าที่ประสงค์จะแลกรับรางวัล ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดโปรโมชั่น หากไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนด

ทางบริษัทฯถือว่าท่านสละสิทธิ์การแลกรับรางวัล

              2. ลูกค้าที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลเป็นเงินสด และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง

             3. ในการรับรางวัล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีที่ติดต่อรับของรางวัลและมีหลักฐานในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

             4. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่น และไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

             5. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี

             6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

            7. ติดต่อรับรางวัลที่บริษัท ที.ดี.ซี.โกลด์ จำกัด เลขที่ 14/1-3 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการ