ประกาศเรื่อง การส่งมอบทองแท่ง 96.5 (7/7/59)

 

ประกาศ เรื่อง การส่งมอบทองแท่ง 96.5

 

บริษัท ที.ดี.ซี โกลด์ จำกัด ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทั่วกันว่า ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559  เป็นต้นไป

ลูกค้าที่ขายทองคำแท่ง 96.5 ให้แก่บริษัทฯ ต้องส่งมอบทองคำแท่ง 96.5 ที่มีน้ำหนักแท่งละ 5 บาททองคำขึ้นไป

ส่วนทองคำแท่ง 96.5 ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแท่งละ 5 บาททองคำ ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะยี่ห้อ “ คุณฮั้ว (หล่อ)” เท่านั้น

 

จึงขอแจ้งลูกค้าของทางบริษัทฯ เพื่อทราบและตกลงตามประกาศ

ประกาศ ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2559