GOOD FRIDAY

เนื่องจากวันที่ 25 มี.ค.59 เป็นวัน GOOD FRIDAY ทางระบบ GOLD ONLINE จะปิดเวลา 17.00 น. เป็นต้นไปและจะเปิดระบบปกติในวันจันทร์ที่ 28 มี.ค. 59 เวลา 9.30น. จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

GOOD FRIDAY หรือวันที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์เรารียกกันว่า “Good  Friday” เพราะเป็นวันดีสำหรับเราพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเราในโลกของเราวันนี้เป็นทั้งวันที่มีความสุขและวันที่มีความเศร้า เศร้าเพราะเป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์แต่เป็นวันที่มีความสุขเพราะพระเยซูเจ้าทรงใช้โทษบาปเพื่อเราในขณะเดียวกันมิใช่มองแค่เพียง “Good  Friday” แต่ในเช้าวันปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพทุกคนรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสุข