ประกาศแจ้งเปลี่ยนเวลาตัดซื้อ-ขาย

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนเวลาตัดการซื้อ-ขาย

เนื่องจากบริษัท ที.ดี.ซี.โกลด์ จำกัด มีการปรับปรุงระบบ Gold Online ในส่วนของ “การตัดเวลาซื้อ-ขายทองคำแท่ง” ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการคิดคำนวณวันชำระเงิน และ/หรือ วันส่งทอง รวมทั้งดอกเบี้ยในกรณีผิดชำระ

จากเดิม คือ ถ้าลูกค้าส่งคำสั่งซื้อ-ขายหลัง 17.00น. (ห้าโมงเย็น) ระบบจะนับเป็นยอดซื้อขายในวันถัดไป

เปลี่ยนเป็น  ถ้าลูกค้าส่งคำสั่งซื้อ-ขายหลัง 24.00น. (เที่ยงคืน) ระบบจะนับเป็นยอดซื้อขายในวันถัดไป

 

ทั้งนี้ ระบบ Gold Online จะใช้ระบบการตัดเวลาซื้อ-ขายทองคำแท่งแบบใหม่นี้

เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ สำหรับลูกค้าที่มีการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 57 – วันที่ 30 ธันวาคม 57

                ทางบริษัทฯจะทำการเพิ่มจำนวนวันชำระเงิน และ/หรือจำนวนวันส่งทองให้ 1 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ