งานสัมมนาแนวโน้มทอง2016 ณ คีรีมายารีสอร์ทแอนด์สปา

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ที.ดี.ซี.โกลด์ จำกัด ได้จัดสัมมนาให้กับลูกค้าพิเศษ ณ คีรีมายา รีสอร์ทแอนด์สปา

จ.นครราชสีมา ในหัวข้อ " การสัมมนา Systematic Trading การจัดพอร์ตการลงทุนและแนวโน้มทองคำปี 2016

ทั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรคุณพงศ์ธร เลาหะวิไลย จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร คุณณัฐพงศ์ เชาวลิต และคุณวัทธิกร กิจจาวิจิตร มาร่วมบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

นอกจากการให้ความรู้กับผู้ร่วมสัมมนาแล้ว ยังเป็นการขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนบริษัทฯมาโดยตลอด พร้อมด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

และอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกัน