วิธีการสมัครสมาชิก

ทางบริษัท ที.ดี.ซี.โกลด์ ขอขอบพระคุณในความสนใจในบริการซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ค่ะ ท่านสามารถพบคำตอบที่ท่านสงสัยได้ ตามรายละเอียดด้านล่าง


1) เอกสารในการยื่นอนุมัติได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ บัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ย้อนหลัง  6 เดือน
2) หากท่านอยู่ในเขตต่างจังหวัด ท่านสามารถ fax เอกสารมาให้ทางบริษัทฯพิจารณาได้ที่ 02-6213275 หรือ e-mail มาที่ online@tdcgold.com
3) หากได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯจำเป็นต้องให้ท่านเข้ามาเซ็นต์สัญญา หรือถ้าหากท่านไม่สะดวก ทางบริษัทฯยินดีจัดส่งเอกสารสัญญาให้ท่านเซ็นต์ทางไปรษณีย์และรบกวนให้ท่านส่งกลับมายังบริษัทฯ
4) การอนุมัติขึ้นอยู่กับบัญชีธนาคารของท่านเป็นหลัก ท่านควรมีเงินหมุนเวียนในบัญชีในระยะเวลา 6 เดือนประมาณ

1.5 - 2 ล้าน เพื่อให้ครอบคลุมน้ำหนักทองขั้นต่ำที่ทางบริษัทฯอนุมัตินั่นคือ 60 บาททองคำ

5) สำหรับน้ำหนักทองที่ทางบริษัทฯอนุมัติแล้ว ท่านต้องวางเงินประกัน 100,000 บาท ต่อน้ำหนักทอง 1 กิโลกรัมหรือเทียบเท่ากับ 60 บาททอง และท่านสามารถซื้อขายได้ครั้งละ 10 บาทเป็นขั้นต่ำค่ะ
   หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่
   TDC Gold On line (Hot Line) 02-6213388 กด 0
   ขอแสดงความนับถือ
   TDC Gold Online Team


บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด
โทร : (66) 2 222 2266
อีเมล์ : online@tdcgold.co