เกี่ยวกับเรา

จากประสบการณ์กว่า 50 ปี ด้านการผลิต และจำหน่ายทองรูปพรรณ 96.5% ของห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณฮั้ว (หล่อ) ผนวกกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่เล็งเห็น แนวโน้ม การขยายตัว ของอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ ของประเทศไทย รวมทั้ง ความต้องการที่เพิ่มขึ้น ของการซื้อ-ขายทองคำแท่ง เพื่อการลงทุน บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด จึงได้รับการก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2543 เพื่อดำเนินธุรกิจ ซื้อ-ขาย ทองคำแท่ง และเนื้อเงินบริสุทธิ์ เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า ที่เป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่ายอัญมณี และเครื่องประดับ อีกทั้ง ยังเป็นทางเลือก ให้กับกลุ่มนักลงทุนที่สนใจ

นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังให้บริการ เช็คเปอร์เซ็นต์ และสกัดเศษทอง และเนื้อเงิน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ลูกค้า ในลักษณะ one-stop service อีกด้วย

บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด
โทร : (66) 2 222 2266
อีเมล์ : online@tdcgold.com

T.D.C. Gold

96.5

99.99

GOLD

THB